Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1434 and the 825 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($752 Hàng triệu), Đức ($167 Hàng triệu), Indonesia ($157 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($110 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($75,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($200 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($151 Hàng triệu), Pháp ($116 Hàng triệu), Hà Lan ($90,7 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($66 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites