Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 111 and the 869 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($8,36 tỷ), Nam Triều Tiên ($3,54 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,94 tỷ), Hoa Kỳ ($1,37 tỷ) và Đức ($964 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,14 tỷ), Đức ($2,53 tỷ), Hồng Kông ($2,44 tỷ), Trung Quốc ($2,04 tỷ) và Hà Lan ($916 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites