Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 701 and the 714 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,02 tỷ), Indonesia ($384 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($373 Hàng triệu), Đức ($337 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($332 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($512 Hàng triệu), Hồng Kông ($297 Hàng triệu), Đức ($258 Hàng triệu), Singapore ($248 Hàng triệu) và Malaysia ($246 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites