Looking to buy or sell Châm điện? List your company on Macro Market.

Châm điện sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 339 and the 153 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Châm điện là Trung Quốc ($3,12 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,04 tỷ), Đức ($1 tỷ), Philippines ($371 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($351 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($989 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($867 Hàng triệu), Trung Quốc ($723 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($589 Hàng triệu) và Mexico ($418 Hàng triệu).

Châm điện còn được biết là electro-nam châm, kiểm soát giao thông, âm thanh, thiết bị nghe nhìn, bình ngưng, máy gia tốc hạt, đồ gia dụng, thiết bị.

Châm điện có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Châm điện Trade

More on Châm điện from our other sites