Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 338 and the 1086 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đan Mạch ($1,96 tỷ), Đức ($1,32 tỷ), Tây Ban Nha ($1,14 tỷ), Trung Quốc ($1,13 tỷ) và Hungary ($328 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($829 Hàng triệu), Gà tây ($426 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($421 Hàng triệu), Pakistan ($406 Hàng triệu) và Nam Phi ($365 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites