Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2016 and the 1031 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($136 Hàng triệu), Phần Lan ($116 Hàng triệu), Đức ($97,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($66,4 Hàng triệu) và Khác Á ($46,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($163 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($105 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($81,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($73 Hàng triệu) và Hà Lan ($54,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites