Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1413 and the 517 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($352 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($255 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($137 Hàng triệu), Ý ($98,6 Hàng triệu) và Pháp ($76,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($120 Hàng triệu), Đức ($96,8 Hàng triệu), Mexico ($91,6 Hàng triệu), Pháp ($75,7 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($66 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites