Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1101 and the 1406 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($384 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($335 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($323 Hàng triệu), Trung Quốc ($228 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($102 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($289 Hàng triệu), Trung Quốc ($230 Hàng triệu), Đức ($140 Hàng triệu), Mexico ($122 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($104 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites