Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 655 and the 379 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($714 Hàng triệu), Đức ($622 Hàng triệu), Trung Quốc ($512 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($462 Hàng triệu) và Pháp ($285 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($592 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($481 Hàng triệu), Trung Quốc ($380 Hàng triệu), Pháp ($242 Hàng triệu) và Mexico ($231 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites