Khuôn kim loại

$18,1 tỷ

xuất khẩu 177 of 1232
1995
2017

1,29

Độ phức tạp của sản phẩm 104 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Khuôn kim loại? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Khuôn kim loại? List your company on Macro Market.

Khuôn kim loại sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 177 and the 104 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Khuôn kim loại là Trung Quốc ($4,89 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,87 tỷ), Đức ($1,71 tỷ), Canada ($1,33 tỷ) và Sơn mài Nhật ($1,29 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,62 tỷ), Mexico ($1,73 tỷ), Đức ($1,41 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,03 tỷ) và Trung Quốc ($964 Hàng triệu).

Khuôn kim loại còn được biết là khuôn đúc, thủy tinh, khoáng sản, cao su, nhựa, các miếng đệm kim loại.

Khuôn kim loại có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Khuôn kim loại Trade

More on Khuôn kim loại from our other sites