Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1227 and the 201 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($302 Hàng triệu), Trung Quốc ($286 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($256 Hàng triệu), Ý ($221 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($218 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($518 Hàng triệu), Mexico ($125 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($122 Hàng triệu), Đức ($108 Hàng triệu) và Việt Nam ($77,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites