Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1952 and the 972 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($243 Hàng triệu), Trung Quốc ($138 Hàng triệu), Ý ($109 Hàng triệu), Khác Á ($77,7 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($58,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($137 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($83,3 Hàng triệu), Mexico ($76 Hàng triệu), Việt Nam ($33 Hàng triệu) và Nga ($29,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites