Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1452 and the 412 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($472 Hàng triệu), Trung Quốc ($204 Hàng triệu), Pháp ($157 Hàng triệu), Ý ($152 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($152 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($237 Hàng triệu), Trung Quốc ($134 Hàng triệu), Mexico ($68,8 Hàng triệu), Pháp ($56 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($47 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites