Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 984 and the 631 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($714 Hàng triệu), Trung Quốc ($441 Hàng triệu), Ý ($366 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($287 Hàng triệu) và Áo ($152 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($319 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($204 Hàng triệu), Mexico ($143 Hàng triệu), Nga ($132 Hàng triệu) và Ấn Độ ($131 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites