Máy móc chế biến đá

$15,3 tỷ

xuất khẩu 209 of 1232
1995
2017

0,421

Độ phức tạp của sản phẩm 455 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Máy móc chế biến đá? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Máy móc chế biến đá? List your company on Macro Market.

Máy móc chế biến đá sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 209 and the 455 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy móc chế biến đá là Trung Quốc ($3,22 tỷ), Đức ($2,3 tỷ), Ý ($1,32 tỷ), Vương quốc Anh ($911 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($892 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,35 tỷ), Nga ($662 Hàng triệu), Đức ($593 Hàng triệu), Trung Quốc ($526 Hàng triệu) và Úc ($511 Hàng triệu).

Máy móc chế biến đá còn được biết là phân loại, sàng lọc, rửa, chất, nghiền, xay, trộn, nhào, kết tụ, tạo hình, tạo dáng.

Máy móc chế biến đá có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy móc chế biến đá Trade

More on Máy móc chế biến đá from our other sites