Máy văn phòng khác

$5,08 tỷ

xuất khẩu 465 of 1232
1995
2017

0,806

Độ phức tạp của sản phẩm 293 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Máy văn phòng khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Máy văn phòng khác? List your company on Macro Market.

Máy văn phòng khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 465 and the 293 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy văn phòng khác là Trung Quốc ($1,73 tỷ), Đức ($666 Hàng triệu), Hungary ($489 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($262 Hàng triệu) và Hà Lan ($250 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($846 Hàng triệu), Đức ($266 Hàng triệu), Nga ($195 Hàng triệu), Hà Lan ($194 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($192 Hàng triệu).

Máy văn phòng khác còn được biết là in bản viết, stencil, nhân bản, sao chép, xerox, hình ảnh sao chép, sao chép nhiệt.

Máy văn phòng khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy văn phòng khác Trade

More on Máy văn phòng khác from our other sites