Looking to buy or sell Máy tính? List your company on Macro Market.

Máy tính sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 464 and the 604 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy tính là Trung Quốc ($1,91 tỷ), Malaysia ($409 Hàng triệu), Việt Nam ($392 Hàng triệu), Khác Á ($258 Hàng triệu) và Đức ($217 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($862 Hàng triệu), Đức ($270 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($269 Hàng triệu), Pháp ($241 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($203 Hàng triệu).

Máy tính còn được biết là kế toán, máy tính tiền, đặt vé.

Máy tính có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy tính Trade

More on Máy tính from our other sites