Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 862 and the 672 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($556 Hàng triệu), Ý ($326 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($307 Hàng triệu), Trung Quốc ($228 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($217 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($347 Hàng triệu), Trung Quốc ($319 Hàng triệu), Pháp ($174 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($155 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($130 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites