Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 502 and the 208 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,29 tỷ), Sơn mài Nhật ($638 Hàng triệu), Khác Á ($579 Hàng triệu), Trung Quốc ($554 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($408 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($942 Hàng triệu), Đức ($677 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($508 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($334 Hàng triệu) và Pháp ($261 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites