Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2574 and the 866 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($157 Hàng triệu), Ý ($61,1 Hàng triệu), Áo ($51,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($38,2 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($29,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($89,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($77,8 Hàng triệu), Đức ($27,3 Hàng triệu), Ý ($24,2 Hàng triệu) và Mexico ($21,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites