Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2857 and the 88 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($111 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($85,4 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($56,9 Hàng triệu), Khác Á ($36,8 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($28,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($77,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($56,5 Hàng triệu), Đức ($55,8 Hàng triệu), Pháp ($17,5 Hàng triệu) và Ba Lan ($14,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites