Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1861 and the 182 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($301 Hàng triệu), Khác Á ($143 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($97,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($80,5 Hàng triệu) và Ý ($73,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($240 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($114 Hàng triệu), Đức ($88,6 Hàng triệu), Ý ($37,9 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($30,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites