Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4152 and the 147 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($19 Hàng triệu), Đức ($14,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($8,27 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($6,64 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($6,04 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($17,1 Hàng triệu), Mexico ($6,42 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($6,31 Hàng triệu), Trung Quốc ($6,27 Hàng triệu) và Pháp ($4,96 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites