Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2481 and the 40 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($179 Hàng triệu), Ý ($123 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($64,4 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($57,1 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($40,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($97,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($81,1 Hàng triệu), Đức ($77,8 Hàng triệu), Ý ($40 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($27,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites