Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2283 and the 134 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($213 Hàng triệu), Ý ($118 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($101 Hàng triệu), Brazil ($39,8 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($37,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($109 Hàng triệu), Đức ($87 Hàng triệu), Mexico ($80,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($69,7 Hàng triệu) và Ý ($30 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites