Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1696 and the 269 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($234 Hàng triệu), Ý ($209 Hàng triệu), Trung Quốc ($154 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($135 Hàng triệu) và Đức ($103 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($242 Hàng triệu), Mexico ($110 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($109 Hàng triệu), Ấn Độ ($82,1 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($48 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites