Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1997 and the 1226 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($211 Hàng triệu), Trung Quốc ($116 Hàng triệu), Ý ($90,4 Hàng triệu), Pháp ($58,6 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($55,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($92,8 Hàng triệu), Đức ($80,6 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($64,8 Hàng triệu), Mexico ($55 Hàng triệu) và Ba Lan ($46 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites