Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1122 and the 957 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ba Lan ($666 Hàng triệu), Gà tây ($289 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($261 Hàng triệu), Mexico ($253 Hàng triệu) và Đức ($190 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($511 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($297 Hàng triệu), Ý ($131 Hàng triệu), Pháp ($129 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($123 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites