Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4189 and the 1451 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($17,1 Hàng triệu), Ý ($15,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($10,6 Hàng triệu), Đức ($7,31 Hàng triệu) và Hà Lan ($4,79 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($6,9 Hàng triệu), Việt Nam ($6,63 Hàng triệu), Bồ Đào Nha ($5,17 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($4,8 Hàng triệu) và Trung Quốc ($4,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites