Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2711 and the 611 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($119 Hàng triệu), Trung Quốc ($93,6 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($34,8 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($30 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($24,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($44,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($39,9 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($33,3 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($23,3 Hàng triệu) và Ấn Độ ($20,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites