Giấy Máy móc khác

$6,33 tỷ

xuất khẩu 412 of 1232
1995
2017

1,02

Độ phức tạp của sản phẩm 195 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Giấy Máy móc khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Giấy Máy móc khác? List your company on Macro Market.

Giấy Máy móc khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 412 and the 195 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Giấy Máy móc khác là Trung Quốc ($1,09 tỷ), Đức ($1 tỷ), Ý ($897 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($490 Hàng triệu) và Pháp ($411 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,02 tỷ), Đức ($394 Hàng triệu), Trung Quốc ($272 Hàng triệu), Mexico ($257 Hàng triệu) và Pháp ($252 Hàng triệu).

Giấy Máy móc khác còn được biết là máy cắt. túi xách, bao thư.

Giấy Máy móc khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Giấy Máy móc khác Trade

More on Giấy Máy móc khác from our other sites