Máy cuốn sách ràng buộc

$1 tỷ

xuất khẩu 872 of 1232
1995
2017

1,41

Độ phức tạp của sản phẩm 76 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Máy cuốn sách ràng buộc? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Máy cuốn sách ràng buộc? List your company on Macro Market.

Máy cuốn sách ràng buộc sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 872 and the 76 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy cuốn sách ràng buộc là Đức ($299 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($171 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($110 Hàng triệu), Trung Quốc ($66,9 Hàng triệu) và Ý ($57,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($144 Hàng triệu), Đức ($85,5 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($59,1 Hàng triệu), Pháp ($58,7 Hàng triệu) và Trung Quốc ($54,7 Hàng triệu).

Máy cuốn sách ràng buộc có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy cuốn sách ràng buộc Trade

More on Máy cuốn sách ràng buộc from our other sites