Xe lớn Xây dựng

$42,5 tỷ

xuất khẩu 78 of 1232
1995
2017

1,17

Độ phức tạp của sản phẩm 144 of 1232
1995
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Xe lớn Xây dựng? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Xe lớn Xây dựng? List your company on Macro Market.

Xe lớn Xây dựng sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 78 and the 144 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Xe lớn Xây dựng là Sơn mài Nhật ($10,7 tỷ), Trung Quốc ($4,38 tỷ), Hoa Kỳ ($4,13 tỷ), Nam Triều Tiên ($3,65 tỷ) và Đức ($3,16 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($5,96 tỷ), Canada ($2,93 tỷ), Đức ($2,13 tỷ), Hà Lan ($1,77 tỷ) và Nga ($1,51 tỷ).

Xe lớn Xây dựng còn được biết là xe ủi đất, angledozers, lảm phẳng, xẻng, máy xúc, máy đầm, nhàm chán, đánh chìm, cày tuyết, cày tuyết.

Xe lớn Xây dựng có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Xe lớn Xây dựng Trade

More on Xe lớn Xây dựng from our other sites