Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2503 and the 162 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($157 Hàng triệu), Đức ($102 Hàng triệu), Trung Quốc ($74,2 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($47,3 Hàng triệu) và Ý ($29,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($97,5 Hàng triệu), Đức ($39,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($34,3 Hàng triệu), Canada ($26,3 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($25 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites