Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3720 and the 1210 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($37,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($26,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($19,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($14 Hàng triệu) và Iceland ($7,34 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($15,7 Hàng triệu), Đức ($7,35 Hàng triệu), Việt Nam ($7,28 Hàng triệu), Canada ($7,02 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($6,36 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites