Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2544 and the 608 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($150 Hàng triệu), Ý ($89,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($39,3 Hàng triệu), Thụy Điển ($38,1 Hàng triệu) và Pháp ($24,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($63,3 Hàng triệu), Đức ($33,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($32,3 Hàng triệu), Nga ($29,4 Hàng triệu) và Pháp ($22 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites