Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1264 and the 212 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($317 Hàng triệu), Đức ($305 Hàng triệu), Ý ($252 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($154 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($132 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($217 Hàng triệu), Trung Quốc ($168 Hàng triệu), Nga ($93,9 Hàng triệu), Mexico ($73,8 Hàng triệu) và Đức ($73,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites