Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 234 and the 554 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($1,53 tỷ), Trung Quốc ($1,43 tỷ), Đức ($1,43 tỷ), Ý ($999 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($694 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,37 tỷ), Đức ($1,12 tỷ), Pháp ($553 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($494 Hàng triệu) và Hà Lan ($431 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites