Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 425 and the 340 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,7 tỷ), Hoa Kỳ ($1,09 tỷ), Trung Quốc ($629 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($554 Hàng triệu) và Ý ($443 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,22 tỷ), Trung Quốc ($753 Hàng triệu), Đức ($488 Hàng triệu), Canada ($328 Hàng triệu) và Pháp ($235 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites