Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 545 and the 853 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($795 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($785 Hàng triệu), Trung Quốc ($458 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($339 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($293 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,22 tỷ), Đức ($429 Hàng triệu), Trung Quốc ($378 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($214 Hàng triệu) và Canada ($205 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites