Tua bin thủy lực

$1,26 tỷ

xuất khẩu 819 of 1232
1995
2017

0,258

Độ phức tạp của sản phẩm 540 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

LAO

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Tua bin thủy lực? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Tua bin thủy lực? List your company on Macro Market.

Tua bin thủy lực sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 819 and the 540 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tua bin thủy lực là Trung Quốc ($347 Hàng triệu), Áo ($149 Hàng triệu), Đức ($126 Hàng triệu), Ý ($86,3 Hàng triệu) và Ấn Độ ($59,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Lào ($85,6 Hàng triệu), Nga ($74,3 Hàng triệu), Việt Nam ($70,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($55,9 Hàng triệu) và Pakistan ($50,3 Hàng triệu).

Tua bin thủy lực còn được biết là động cơ, tua bin nước, động cơ thủy lực, waterwheels, nhà quản lý.

Tua bin thủy lực có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Tua bin thủy lực Trade

More on Tua bin thủy lực from our other sites