Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 66 and the 1335 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($7,57 tỷ), Hoa Kỳ ($2,61 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,22 tỷ), Trung Quốc ($2,12 tỷ) và Pháp ($1,35 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($3,69 tỷ), Hoa Kỳ ($3,21 tỷ), Pháp ($2,08 tỷ), Vương quốc Anh ($1,65 tỷ) và Ý ($1,47 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites