Phụ tùng động cơ

$64,5 tỷ

xuất khẩu 35 of 1232
1995
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 174 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Phụ tùng động cơ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Phụ tùng động cơ? List your company on Macro Market.

Phụ tùng động cơ sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 35 and the 174 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Phụ tùng động cơ là Đức ($13,5 tỷ), Hoa Kỳ ($6,91 tỷ), Sơn mài Nhật ($6,57 tỷ), Trung Quốc ($4,67 tỷ) và Mexico ($4,04 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($9,9 tỷ), Đức ($6,55 tỷ), Vương quốc Anh ($3,89 tỷ), Mexico ($3,87 tỷ) và Trung Quốc ($3,7 tỷ).

Phụ tùng động cơ còn được biết là quay, tia lửa, đánh lửa.

Phụ tùng động cơ có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Phụ tùng động cơ Trade

More on Phụ tùng động cơ from our other sites