Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 216 and the 849 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($2,58 tỷ), Hoa Kỳ ($1,69 tỷ), Vương quốc Anh ($1,57 tỷ), Đức ($1,5 tỷ) và Trung Quốc ($880 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,48 tỷ), Trung Quốc ($1,9 tỷ), Vương quốc Anh ($683 Hàng triệu), Ý ($558 Hàng triệu) và Đức ($538 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites