Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 841 and the 29 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($754 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($546 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($527 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($259 Hàng triệu) và Thụy Điển ($239 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($588 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($248 Hàng triệu), Ý ($207 Hàng triệu), Singapore ($148 Hàng triệu) và Pháp ($136 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites