Động cơ Spark Ignition-

$43,6 tỷ

xuất khẩu 72 of 1232
1995
2017

1,06

Độ phức tạp của sản phẩm 180 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Động cơ Spark Ignition-? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Động cơ Spark Ignition-? List your company on Macro Market.

Động cơ Spark Ignition- sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 72 and the 180 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Động cơ Spark Ignition- là Hoa Kỳ ($7,27 tỷ), Sơn mài Nhật ($5,95 tỷ), Đức ($4,66 tỷ), Mexico ($3,88 tỷ) và Hungary ($3,63 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($11,2 tỷ), Canada ($4,97 tỷ), Đức ($3,94 tỷ), Mexico ($2,51 tỷ) và Trung Quốc ($2,12 tỷ).

Động cơ Spark Ignition- còn được biết là quay.

Động cơ Spark Ignition- có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Động cơ Spark Ignition- Trade

More on Động cơ Spark Ignition- from our other sites