Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 939 and the 646 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($723 Hàng triệu), Trung Quốc ($390 Hàng triệu), Đức ($309 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($189 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($162 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($222 Hàng triệu), Việt Nam ($216 Hàng triệu), Đức ($158 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($141 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($123 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites