Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1429 and the 696 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($414 Hàng triệu), Trung Quốc ($328 Hàng triệu), Đức ($179 Hàng triệu), Ba Lan ($93,8 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($87,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pakistan ($197 Hàng triệu), Indonesia ($130 Hàng triệu), Malaysia ($112 Hàng triệu), Ba Lan ($84,3 Hàng triệu) và Khác Á ($81,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites