Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4479 and the 881 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($6,95 Hàng triệu), Phần Lan ($4,36 Hàng triệu), Đức ($4,13 Hàng triệu), Hà Lan ($3,33 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($1,28 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($7,58 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($7,02 Hàng triệu), Oman ($3,61 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($1,71 Hàng triệu) và Trung Quốc ($1,17 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites