Looking to buy or sell Tủ hồ sơ? List your company on Macro Market.

Tủ hồ sơ sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1097 and the 251 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tủ hồ sơ là Trung Quốc ($165 Hàng triệu), Đức ($12,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($11 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($8,85 Hàng triệu) và Hà Lan ($6,17 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($74 Hàng triệu), Đức ($15,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($14,7 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($12,8 Hàng triệu) và Pháp ($9,5 Hàng triệu).

Tủ hồ sơ còn được biết là tủ thẻ-index, khay giấy, khay để bút, khán đài văn phòng-tem.

Tủ hồ sơ có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Tủ hồ sơ Trade

More on Tủ hồ sơ from our other sites